ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Čištění kanalizačního potrubí provádíme recyklačními vozy KAISER a KROLL na podvozcích MAN.

Touto technikou jsme schopni vyčistit jakékoliv potrubí s různými stupni zanešení

Příklady využití:

  • Čištění kanalizací
  • Čištění dešťových vpustí
  • Čištění propustků
  • Čištění štěrbinových žlabů