Čištění kanalizací

Provádíme čištění kanalizace od nejmenších průměrů používaných v domácích kanalizačních rozvodech. Dále také frézování vodních usazenin v domovních stoupačkách a odstraňování tukových usazenin rotačními tryskami.

Součástí vozidla je i malá nástrčná kamera, kterou je možné lokalizovat a zaznamenat případné poruchy na potrubí. Podle požadavku je možné kanalizaci vytrasovat, popřípadě označit místo poruchy.

ČIŠTĚNÍ

Jsme schopni vyčistit všechny světlosti a profily potrubí. Všechny vozidla jsou vybaveny recyklací vody, proto není nutné doplňovat vodu do vozidla a tak je možné snížit náklady na minimum.

Pomocí nejmodernější techniky jsme schopni zmonitorovat potrubí všech průměrů. Můžeme nabídnout tlačné kamery, které se používají na domovní rozvody i pojezdové kamery do kanalizace od průměru DN 100 až po velkoprofilové stoky DN 1000 a více.

Kamery umožňují změření spádovosti kanalizace a zaznačení do podélného profilu v grafu.

Dále je možné změřit ovalitu (deformaci) potrubí bodově i celého úseku (kontinuální ovalitu).

MONITOROVÁNÍ

Je velmi důležité již v přípravě projektové dokumentace zabezpečit vytyčení a celkový posudek stavu kanalizace s případným návrhem na opravu. Velmi často se monitoring používá ke zjištění skutečného stavu kanalizačních sítí ve městech a obcích. Rovněž při kolaudacích a přejímkách nových staveb má v dnešní době TV kamera své nezastupitelné místo.

Úplný kulový obraz kanalizace se dá na monitoru prohlížet pomocí otáčení a vyklápění v rozsahu 360°. Obraz je vybaven umělým horizontem, zpětným pohledem na kanalizaci  a funkcí ZOOM, lze využít od průměru DN 200 až po max. průměry. Při menších průměrech lze použít nástrčná kamera

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Nabízíme vám také služby v oblasti likvidace odpadů. Sacími bagry jsme schopni odsát a převézt téměř jakýkoli odpad, který je možné sáním naložit. Nabízíme komplexní návrh řešení na likvidaci odpadů i s jejich uložením na vlastních skladovacích plochách.

Jsme jediná firma na českém trhu, která disponuje speciálními mobilními odlučovači ropných látek, tuků a kalů. Tyto stroje jsou z důvodu snížení nákladů našimi zákazníky vyhledávány.

Dále provádíme tlakové zkoušky kanalizace, vodovodů, jímek a nádrží našimi specializovanými NDT pracovníky. Naše nabízené služby tímto zdaleka nekončí, snažíme se pohotově reagovat na potřeby zákazníků. Naším cílem je kvalitně odvedená práce podle požadavků zákazníka.

HDR SERVIS s r.o. se při své práci chová co nejšetrněji ke svému okolí. Zejména ochrana přírody a životního prostředí je jednou z priorit našeho neustálého rozvoje

 

umíme vám nabídnout také další služby