.

HYDRODEMOLICE

nejbezpečnější a nejpřesnější způsob řezání

Tato metoda splňuje nejnovější evropské normy EN 1504 pro opravy betonových povrchů, přičemž naše společnost disponuje jedním z nejvýkonnějších strojů na trhu.

Naším úspěchem je tým zkušených lidí, speciálně proškolených přímo ve Švédsku. Díky pětiletým zkušenostem jsme připraveni řešit jakýkoliv požadavek ze strany zadavatele.

Hydrodemolice je technika, která využívá roboticky řízený vysokotlaký vodní paprsek k odstranění jak zdravého, tak i nežádoucího, poškozeného, zvětralého betonu či asfaltu z konstrukcí a staveb.

Použitím robotického stroje jsme schopni využít 100% výkonu našeho agregátu. Náš robot poskytuje nejlepší možný výkon jak efektivně odstranit beton s požadovanou hloubkou až do 70 cm.

Proces hydrodemolice připravuje povrch pro další opravy. Tento drsný povrch poskytuje lépe připravenou plochu pro lepení, což má za následek výrazně silnější vazbu ve srovnání se sbíječkami, frézami či jinými mechanickými metodami odstranění.

Výhoda při odstraňování betonu pomocí vysokotlakého proudění vody spočívá ve vyloučení otřesů bez narušení statiky okolních struktur. Nedochází k poškození armatury a ke vzniku mikrotrhlin.

Samotné armování se současně proudem vody čistí a připravuje na další postupy zpracování.

Beton lze odstraňovat na rovných a zakřivených plochách - vodorovně, svisle i na podhledových stěnách. Díky svému univerzálnímu použití se širokou škálou funkcí zajišťuje špičkové kvalitní výsledky, při zaručení bezpečnosti, rychlosti a nízkými provozními náklady.

Výhody hydrodemolice:

 • Nákladově a časově efektivní
 • Rovnoměrné odstraňování betonu
 • Zanechaný povrch je drsný a ideální pro přilnutí nového betonu
 • minimalizuje znečištění okolí prachem a hlukem
 • Vhodné i do nepřetržitých provozů
 • Přístup do stísněných prostor i extrémních terénů
 • Robot snižuje pracovní sílu a minimalizuje pravděpodobnost zranění
 • Nedochází k poškození armatury a vzniku mikrotrhlin
 • Vyloučení vibrací na okolní konstrukce

Možnosti využití:  

 • rekonstrukce mostů
 • rekonstrukce tunelů
 • rekonstrukce přehrady a nábřeží
 • rekonstrukce garáží
 • rekonstrukce nádraží
 • rekonstrukce letišť
 • rekonstrukce elektráren
 • rekonstrukce parkovacích ploch 
 • rekonstrukce nemocnic