Oblasti naší působnosti

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

 • čištění vodovodních přivaděčů
 • čištění potrubí od tvrdých usazenin
 • čištění studen a vrtů
 • čistění pramenišť
 • čištění vodojemů a nádrží
 • čištění a regenerace pískových filtrů

ENERGETIKA

 • čištění produktovodů
 • čištění panelů fotovoltaických elektráren
 • čištění chladících věží
 • odsávání suchých prašných a horkých materiálů
 • čištění nádrží bioplynových stanic

INFRASTRUKTURA

 • odstranění graffiti
 • mytí protihlukových stěn
 • čištění a sanace dálničních usazovacích nádrží
 • čistění dešťové kanalizace
 • chemický průmysl
 • čištění a obnova původní světlosti potrubí
 • čištění potrubí na energo mostech bez znečištění okolních prostor

STAVEBNICTVÍ

 • odstranění nežádoucího betonu vodním paprskem
 • příprava betonového povrchu pro sanace
 • odstraňování omítek
 • odstraňování graffiti
 • mokré pískování