Reference


ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín
odstranění nečistot, rzí a předchozích nátěrů, pro následnou povrchovou úpravu přivaděče surové vody z přehradní nádrže DN 1600


Mondi SCP, Ružomberok
čištění produktovodu zanešeného zeleným louhem DN 100 - 300
 
 
 

Bratislava, Bratislavská vodohospodárská společnost
čištění vodovodu od asfaltového nátěru, pro následné vložkování DN 800


Třinecké železárny, Moravia Steel
čištění produktovodů na Kyslíko-konvertorové ocelárně DN 100 - 300

 
 

Metrostav   obnažení armatury na staré O2 Aréně

 

SMP   Vodní dílo Nechranice – bezpečnostní přeliv

 
 

Betosan a.s.         odstraňování grafitti na mostních konstrukcí

umíme vám nabídnout také další služby