PRÁCE SACÍM BAGREM

Sací bagr je specifické zařízení s velmi širokými možnostmi využití. Díky své univerzálnosti ho lze využívat v různých odvětvích průmyslu. Tento typ technologie je ideální pro širokou škálu služeb.

Sací bagr je určen nejen pro průmyslové čištění, ale je také vhodný pro sání, vyfukování a transport suchých, tekutých a nebezpečných látek.

 • Odprašování
 • Čištění nádrží, bazénů po povodních
 • Čištění bioplynových stanic
 • Čištění sil
 • Čištění jeřábových drah
 • Čištění ve stísněných prostorech
 • Čištění v uzavřených prostorech

VÝHODY:

 • Odsávání z velkých vzdáleností
 • Odsávání z hloubek
 • Sání suchých i tekutých materiálů
 • Časová efektivita
 • Dostane se i do těžko přístupných míst

Možnosti využití: 

 • Suché sání
 • Mokré sání
 • Přeprava stavebních materiálů
 • Úklidové práce

MOKRÉ SÁNÍ

Umožňuje sání hustých kalů a tekutých materiálů bez nutnosti ředění. Tímto dochází k úspoře za přepravu.

Využití:

 • Čištění vyhnívacích, aktivačních , uskladňovacích retenčních nádrží
 • Čištění rybníků a vodotečí
 • Čištění čerpacích stanic
 • Čištění lapáků písku

SUCHÉ SÁNÍ

Umožňuje odsávání sypkých materálů vzniklých v souvislosti se stavebními pracemi při různých rekonstrukcích a v neposlední řadě také při zásazích v případě havárií.

 • Prach
 • Popílek
 • Kačírek
 • Makadam
 • Písek

PŘEPRAVA STAVEBNÍCH MATERIÁLU

Sací bagr umožňuje přepravu materiálů sypkého charakteru jako je štěrk, písek , kačírek a jejich následné vyfoukání a transport do požadovaného prostoru.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Sací bagr umožňuje odsávání nečistot ( prachu, popílku) z povrch technologií a v rámci stavebních objektů jako např.:

 • Teplárenské provozy
 • Hutní provozy
 • Drtírny
 • Železárny