Vysokotlaké čištění
potrubí a ploch
s velkým množstvím vody

Video Více

umíme vám nabídnout také další služby

přijedeme
kamkoli v celé
České i Slovenské
republice

můžeme vám pomoct
v těchto oblastech

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

 • čištění vodovodních přivaděčů
 • čištění potrubí od tvrdých usazenin
 • čištění studen a vrtů
 • čistění pramenišť
 • čištění vodojemů a nádrží
 • čištění a regenerace pískových filtrů

ENERGETIKA

 • čištění produktovodů
 • čištění panelů fotovoltaických elektráren
 • čištění chladících věží
 • odsávání suchých prašných a horkých materiálů
 • čištění nádrží bioplynových stanic

INFRASTRUKTURA

 • odstranění graffiti
 • mytí protihlukových stěn
 • čištění a sanace dálničních usazovacích nádrží
 • čistění dešťové kanalizace
 • chemický průmysl
 • čištění a obnova původní světlosti potrubí
 • čištění potrubí na energo mostech bez znečištění okolních prostor

STAVEBNICTVÍ

 • odstranění nežádoucího vodního paprsku
 • příprava betonového povrchu pro sanace
 • odstraňování omítek
 • odstraňování graffiti
 • mokré pískování

mezi naše spokojené klienty patří také

Další reference
HDR servis